Videregående uddannelser

Projektstøtte til de videregående uddannelser

 

 

Efterårets ansøgningsrunde har ansøgningsfrist den 13. oktober 2022 (kl. 23.59).

 

Fonden for Entreprenørskab sætter dette efterår fokus på strategiudvikling, der kan forankre entreprenørskab på en hel institution. Vi vil gerne støtte op om, at alle videregående uddannelser i Danmark får en operationel strategi for entreprenørskab. Derfor går dette efterårs puljemidler til uddannelsesinstitutioner, der ønsker at udarbejde og implementere en entreprenørskabsstrategi.

 

I efteråret 2022 kan man ansøge om puljemidler til dette fokusområde:

 

Strategiudvikling, der kan forankre entreprenørskab på uddannelsesinstitutionen

 

 

 Læs om ansøgningsprocessen

 

 Få rådgivning

Tilbage til oversigten
Ansøgningsmuligheder Frist
Læs mere om

Strategiske rammer


Der kan søges midler til enten at igangsætte en udvikling af en ny entreprenørskabsstrategi for uddannelsesinstitutionen, eller til at opskalere entreprenørskabsindsatser. Universiteter kan søge op til 300.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 250.000 kr. 

13.10.2022 KL. 23:59

Strategiske rammer

Der kan søges midler til enten at igangsætte en udvikling af en ny entreprenørskabsstrategi for uddannelsesinstitutionen, eller til at opskalere entreprenørskabsindsatser. Universiteter kan søge op til 300.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 250.000 kr. 

Frist

13.10.2022 KL. 23:59