Om Fonden

Entreprenørskab skal være for alle, for det giver børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i verden. Det er Fonden for Entreprenørskabs vision, og det vi er drevet af i vores arbejde på skoler og uddannelser.

Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

Fonden for Entreprenørskab er desuden det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

 

 

Om organisationen

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der er opbygget med en bestyrelse og et repræsentantskab. Fonden er primært finansieret af et 4-ministerielt partnerskab.

Bag Fonden står en bestyrelse samt repræsentantskab, hvor dansk erhvervsliv, uddannelsesverdenen og de faglige organisationer er repræsenteret sammen med Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne, som består af:

  • Erhvervsministeriet
  • Børne- og undervisningsministeriet
  • Forsknings- og uddannelsesministeriet
  • Kulturministeriet

Direktion: Adm. direktør Christian Vintergaard.

 

 

Bestyrelse

Forperson: Louise Lachmann

Næstformand: Torben Laustsen

 

Se hele bestyrelsen her.

 

Mød Fonden for Entreprenørskab i hele Rigsfællesskabet

 

Se Fonden for Entreprenørskabs regionale afdelinger her.

 

Kort film om Fonden for Entreprenørskab

Historik

Fonden for Entreprenørskab blev etableret i 2010 af et tværministerielt partnerskab mellem fire ministerier på baggrund af den daværende regerings samlede strategi for uddannelse i entreprenørskab.

 

Regeringen har nedsatte Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne for at styrke og koordinere indsatsen med at integrere innovation og entreprenørskab i uddannelserne. Nedsættelsen af Partnerskabet er et led i opfølgningen på uddannelsesinitiativerne i regeringens innovationsstrategi Danmark – Løsningernes land.

 

Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne skal sikre Fonden for Entreprenørskab de bedst mulige rammer for at bidrage til implementering af initiativerne i innovationsstrategien. Det vil sige, at Partnerskabet støtter Fondens arbejde med at udbrede en bred forståelse af entreprenørskab med vægt på det kvalitative aspekt af undervisning i entreprenørskab. Desuden støtter Partnerskabet Fondens arbejde med at skabe øget efterspørgsel og motivere til at nedbryde barriererne for entreprenørskab i uddannelsessystemet.

 

Partnerskabet består af Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet.

 

Fonden for Entreprenørskab blev etableret inden for rammerne af Selvstændighedsfonden og fastholdt medlemskabet af den internationale organisation Junior Achievement (tidl. Young Enterprise). Junior Achievement (JA Worldwide og JA Europe) er en non-profit organisation, der har til formål at fremme unges kompetencer inden for selvstændighed, innovation og iværksætteri.