Fonden som videncenter

Tilbage til Viden

Fonden for Entreprenørskab er sat i verden for at styrke entreprenørskab i uddannelserne i Danmark - fra grundskole til ph.d.

Som videncenter indsamler og udbreder vi viden om entreprenørskab i uddannelserne. Blandt andet viden om effekterne af entreprenørskabsundervisning, og om hvordan man sikrer den bedst mulige kvalitet af undervisningen - til gavn for elever og studerende i hele uddannelsessystemet.

 

Dette gør vi blandt andet ved, at:

  • forske i og dokumentere vigtigheden og effekterne af entreprenørskabsundervisning
  • kortlægge, analysere og evaluere eksisterende entreprenørskabsundervisning
  • organisere og deltage i netværk, arrangementer og projektsamarbejde
  • fungere som sparringspartner for ledere af uddannelsesinstitutioner, undervisere, den siddende regering og ministerier samt nationale organisationer.

 

Herigennem søger Fonden at sikre, at man som underviser, skoleleder eller uddannelsesinstitution kan arbejde ud fra den seneste viden om entreprenørskabsundervisning. På den måde skabes kvalitet i undervisningen.Hvordan kan vi hjælpe dig?

 

Er du underviser og ønsker du at arbejde med entreprenørskab i din undervisning?

- Så kig nærmere på hvad vi tilbyder under for lærere og undervisere eller programmer

 

Er du en underviser eller uddannelsesinstitution, der ønsker at søge fondsmidler til udvikling af et entreprenørskabsforløb?

- Så kig nærmere under søg støtte

 

Er du en uddannelsesinstitution eller anden organisation, der ønsker at samarbejde omkring et projekt?

- Så henvend dig til Chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser Pernille Berg på p.berg@ffefonden.dk

 

 

Fonden for Entreprenørskab forsker i effekterne af entreprenørskabsundervisning og i metoder og tilgange til denne undervisning.


Forskningen bidrager med vigtig viden om, hvad der giver kvalitet i entreprenørskabsundervisning og om underviseres didaktiske profiler.

 

I publikationen ”Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse” kan man finde en model eller forståelsesramme med perspektiver på, hvordan entreprenørskabsundervisning kan udøves og evalueres i praksis på forskellige uddannelsestrin.

 

Et overordnet resultat af Fondens forskning er, at det er vigtigt, at man som elev får undervisning i entreprenørskab flere gange i løbet af sin uddannelse. Og at jo tidligere man som elev får undervisning i entreprenørskab, jo større effekt har det. Læs mere om dette og andre forskningsresultater i vores faktaark Viden om, som kan findes i Vidensbanken.

 

Underviserens rolle og de 4 tilgange til undervisningen

Forskningen giver også viden om underviserens betydning og rolle. Fonden for Entreprenørskab opererer med fire forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning:

 

  • undervisning om entreprenørskab
  • undervisning for entreprenørskab
  • undervisning gennem entreprenørskab og
  • entreprenørskab indlejret i undervisningen.

 

Disse 4 tilgange har forskellige effekter på forskellige uddannelsestrin og på forskellige elever. Undersøgelser har vist, at effekten i nogle tilfælde er bedst, når forskellige tilgange kombineres. 

 

Taksonomien og forskningsartikler mm. kan findes under Vidensbank.

Fonden deltager i både nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter, og er en anerkendt sparringspartner, når det gælder viden om entreprenørskabsundervisning på alle uddannelsesniveauer.

 

Se Fondens igangværende forsknings- og udviklingsprojekter her.

Fonden udarbejder og udvikler analyser og rapporter, herunder kortlægninger, effektmålinger og analyser med forskellige temaer, som løbende publiceres.

 

Se alle vores publikationer under Vidensbank her.